Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi

0
40

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi” konulu yazı ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi