Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi

0
107

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen “Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi” konulu 15.05.2020 tarih 54427263 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

ÜYELERE Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi hk

Güm Gen Müd -Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi