19 Temmuz 2020 Tarihli ve 31190 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/12)

0
112
TEBLİĞ