2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk. Görüş Talebi

0
250

Değerli Üyelerimiz;
T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.09.2020 tarihli ve 00057668110 sayılı ”2021 yili ”Gumruk Musavirligi Asgari Ucret Tarifesi’’ ile Yetkilendirilmis Gumruk Musavirligi Asgari Ucret Tarifesi’’ ne ilişkin görüşlerinizin 05.10.2020 tarihine kadar Derneğimizin info@agm.org.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.