21 Kasım 2020 Tarihli ve 31311 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

0
33
TEBLİĞLER