Beyannamede fark vergiler için Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinin uygulanması hk

0
46

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 27.01.2021 tarihli 60973806 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Beyannamede fark vergiler için Gümrük Kanunu’nun 241.maddesinin uygulanması Hk.” konulu talebimiz iletilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere

Beyannamede fark vergiler için Gümrük Kanununun 241 maddesinin uygulanması hk