EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistan’a Girişi, Sevkıyatı ve Transit Geçişi

0
135

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2021 tarih, 63701102 Sayılı “EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistan’a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EMCS KapsaminaGirmeyenEnerjiUrunlerininHirvatistanaGirisi,SevkiyativeTra….