EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistan’a Girişi, Sevkıyatı ve Transit Geçişi

0
87

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2021 tarih, 63701102 Sayılı “EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistan’a Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EMCS KapsaminaGirmeyenEnerjiUrunlerininHirvatistanaGirisi,SevkiyativeTra….