28 Aralık 2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

0
602
TEBLİĞLER