YGM Kerim ÇOBAN – ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE BANDROL ÜCRETİNDE MATRAH KARGAŞASI (Makale)

0
86

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Kerim Çoban tarafından yazılan makale bilgilerinize sunulmuştur.

K.Coban-Makl.(OTV-Bandr.Ucr.Matr.Kargasasi)-05.05.2022