2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk

0
1156

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 25.08.2022 tarihli 77538553 sayılı “2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk” konulu yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Üyelere_2022 GM ve GMY Sınavı On Başvuruları

2022YiliGumrukMusavirligiveGumrukMusavirYardimciligiSinavlariOnKayitBasvurulariHk

2022sinavbasvuruformuyeniformat