Tır Mesaileri Hakkında

0
122

Değerli Üyelerimiz;

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği olarak ekte sunulan 22.07.2022 tarihli 76591984 sayı ile kayıtlı yazımız ve 09.11.2022 tarihli 79945865 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne “Mesai Dilekçesi Hak.” ve “Tır Mesaileri Hakkında” konulu taleplerimiz iletilmiştir.

Konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 30.11.2022 tarih 80497485 sayılı “Tır Mesaileri” konulu cevap yazısı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Tır Mesaileri
mesai dilekçe
tır mesaileri hakkında