2014/6169 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ (seri No:34)

0
336

Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu’nun 21.04.2014 tarih ve İK-BŞK / 64 sayılı ” 2014/6169  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar,Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ (seri No:34) ” Duyurularını Okumak için tıklayınız.