Rekabetin Arttırılmasıyla Eşyanın Tasfiyesinin Daha da Hızlandırılması Sağlanacak

0
315

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, elektronik ortamda yapılan “e-ihale” uygulamasının 10 Haziran’da başlatılacağını bildirdi.

Yazıcı,  gümrük mevzuatına göre tasfıyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütme görevinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu, “ihale yoluyla satış”ın da 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda eşyanın tasfiye yöntemlerinden biri olarak sayıldığını anımsattı.

Tasfiyelik hale gelen eşyada değer kayıplarının önlenmesi ve bir an önce ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla İlgili kanunlarda değişiklikler yapıldığını ifade eden Bakan Yazıcı, bu çerçevede, 2013 yılında 487 ihalede 3 bin 479 taşıt ve 4 bin 198 grup eşyanın satılarak 65 milyon liralık hasılat elde edildiğini kaydetti.

Söz konusu ihalelere 13 bin 875 kişinin katıldığını ve 7 bin 677 kişiye satış yapıldığını belirten Hayati Yazıcı, açıklamasında şu bilgileri verdi:
Bu rakamlara göre, taşıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 48, eşya satışları yüzde 70, ihaleye giren kişi sayısı yüzde 21, satış hasılatı ise yüzde 25 artmıştır. Tasfiyenin hızlandırılması amacıyla hazırlanan bir proje olan eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılan ihale, yani ‘e-ihale’ uygulaması da 10 Haziran 2014 tarihinde başlatılacak.
Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması, gümrükler başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bu uygulamayla, coğrafi kısıtlar ortadan kaldırılarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesi sağlanmak suretiyle ihalelere katılım ve dolayısıyla rekabetin arttırılmasıyla eşyanın tasfiyesinin daha da hızlandırılması sağlanacak.

Yazıcı, 10 Haziran’da pilot bölge olarak belirlenen Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünde taşıt satışları ile başlayacak e-ihale uygulamasının, 2014 yılı sonuna kadar diğer işletme müdürlüklerinde de uygulanacağını bildirdi.

– Teklif Verilebilmesi İçin Sisteme Üye Olunması Gerekecek
e-ihalede satışa sunulan her türlü taşıtın, elektronik ihale programı sayesinde görülebileceğini ancak ihaleye katılıp teklif verilebilmesi için programda yer alan formun doldurularak sisteme üye olunması gerektiğini belirten Hayati Yazıcı, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgahı bulunan herkesin sisteme üye olabileceğini aktardı.

Sisteme üye olanlarda kullanıcı adının, gerçek kişilerde T.C kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası olacağını ifade eden Bakan Yazıcı, şunları kaydetti:
Sisteme güvenli elektronik imzayla da üye olunabilmektedir. Sisteme üye olan kullanıcıya elektronik posta veya SMS yoluyla katılım için şifre gönderilmekte, kişi bu şifre ile sisteme giriş yaparak hesabını aktive etmektedir. Tüzel kişilerde ise üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından gerekli bilgilerin sisteme girilmesi, sistemde yer alan başvuru formunun imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin kullanıcı adını sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlayacaktır.

e-ihaleye sunulan bütün taşıtların bilgileri, fotoğrafları ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından düzenlenen ve taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren ayrıntılı raporları sistemde yayımlanmaktadır. Ayrıca, isteyen kişiler ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesiyle taşıtı bulunduğu yerde görebilmektedir.

Satışlar Kapalı Teklif Yöntemiyle Yapılacak
e-ihale yoluyla yapılan satışların kapalı teklif yöntemiyle yapılacağını ve tekliflerin elektronik ortamda alınacağını aktaranYazıcı, “e-ihale sonuçları da herkesin görebileceği şekilde sistemde duyurulacak. E-ihale sisteminde, teminat yatırılması, teminatın iade edilmesi, eşya bedelinin yatırılması veya iade edilmesi gibi işlemler bankalar aracılığıyla yapılacak. Teminat tutarı ise isteklinin verdiği teklifin en az yüzde 10’u, en fazla ise 100 bin liradır. Söz konusu teminat ihale bedelinin ödenmesinde de kullanılabilmektedir” bilgisini verdi.

e-ihale süresinin 7 gün olduğunu ve e-ihaleye sunulan taşıtın en yüksek bedeli verene satılacağını belirten Bakan Yazıcı, şöyle devam etti:
e-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler sistemde sıralanacak ve verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelinin en az yüzde 75’ini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilecek. Verilen teklifin ihaleye esas bedelin yüzde 75’inin altında olması halinde teklifler işletme müdürlüğünce değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılacak veya yeniden satışa sunulacak. İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda ise sırasıyla gün, saat, dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif veren; bir belirleme yapılamadığı durumlarda sisteme ilk üye olan ve en çok teminatı bulunan isteklinin teklifi kabul edilecek.

İhale Bedeli 7 Gün İçinde Yatırılacak
Yazıcı, alıcının, 7 gün içinde ihale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükleri e-ihale için döner sermaye adına açılmış banka hesabına yatırarak veya teminatından mahsup ettirerek ödeme işlemlerini tamamlayacağını ve sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalayıp işletme müdürlüğüne teslim edeceğini veya iadeli taahhütlü posta ile göndereceğini belirtti. Hayati Yazıcı, bu belgeleri alan işletme müdürlüğünün de taşıtın teslim edilmesini sağlayacağını ifade etti.

2015 yılından itibaren eşya satışlarının da bu sisteme dahil edilmesinin planlandığını ifade eden Yazıcı, söz konusu sisteme ve e-ihale uygulamasına ilişkin her türlü bilgi ve dökümana www.gtb.gov.tr ve tasfiye.gtb.gov.tr internet sayfalarından ulaşılabileceğini kaydetti.