Ghana Standards Authority – Certificate of Conformity

0
321
1 Ekim 2014 kalkış tarihinden itibaren Gana’ya ihraç edilen yüklemeler için yeni yönetmelikler yürürlüğe girecektir. Ekli listede yer alan ürünler için gümrük işlemlerinde kullanılacak “Certificate of Conformity” sertifikası gerekecektir. Yüklemeden önce alıcının cezai yaptırımla karşılaşmaması için konu sertifikayı temin etmek yükleyici/ihracatçının sorumluluğunda olacaktır.
 
Sertifikanın eksikliği nedeniyle oluşacak gecikme ve cezalar Gana’daki alıcı/ithalatçının sorumluluğunda olacağı için alıcı ile karşılıklı iletişim kurabilmesi adına Gana’ya Ihracat yapan müşterilerinizle ekli dökümanları paylaşınız.
 
Taşıyıcı firmalar sertifikanın eksikliği nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım ya da sorumlulukla karşılaşmayacak, sorumluluk ithalatçının olacaktır.
 
Müşteriler http://www.sgs.com/en/Office-Directory.aspx adresinde listelenmiş kendi ülkelerindeki SGS ofislerine sertifika işlemleri ve bilgi almak adına başvurabilirler.
 
Ekler    :
SGS GIS PCA GHANA PRODUCT LIST 14 V1
SGS GSA DOC-1
 
Kaynak: www.mscturkey.com/tr/