2015/7531 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Yönetmeliğinin 196/3 üncü maddesinin uygulanması

0
324

16 Nisan 2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2015/7531 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün “Gümrük Yönetmeliğinin 196/3 üncü maddesinin uygulanması” (Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya) konulu yazısı ekte gönderilmiş olup , Derneğimizin web sayfasında da yayımlanmıştır