0
264

Karar Sayısı : 2015/7593

17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 4/2/2015 tarihli ve 6593 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/3/2015 tarihli ve 7564821 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Andlaşmayı görmek için tıklayınız.