Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin (71/349/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

0
341
Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin (71/349/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (02.12.2015 t. 29550 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik (71/349/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik (71/349/AT) kapsamında 30/11/2015 tarihine kadar verilen AT ilk doğrulama ve kalibrasyon sertifikaları, belgenin üzerinde belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.