Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2016 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2016/1)

0
266

17 Ocak 2016 Tarihli ve 29596 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2016 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2016/1)”

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2016 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2016/1)