İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

0
340

14 Mayıs 2016 Tarihli ve 29712 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ