Firmalara ait Gümrük Vergilerini ve Masraflarını Sürekli ve Mutat Olarak Üstlenen Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirliği Şirketleri

0
386

Üyelerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda,  bir kısım Gümrük Müşavirlerinin ve Gümrük Müşavirliği şirketlerinin, müşavirliklerin üstlendikleri dış ticaret firmalarının gümrük işlemelerini yerine getirirken gümrük vergilerini ve masraflarını ödemeyi üstlendikleri, bu ödemeleri firma adına mutad olarak yaptıkları,  bu şekilde firmalara ödeme vadesi yaratıp kredi açtıkları,  bir kısmının bu vade karşılığında, faturaları üzerinde vade farkı olarak belirtilerek faiz kazancı elde ettiği, bir kısmının ise faiz almasa dahi bu şekilde teklif, bildirim ve reklamlarla diğer gümrük müşavirlerine karşı haksız rekabete girdiği, konulu 30.09.2016 tarih 19062369 sayı ile kayıtlı ekteki yazımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlarına girmiştir.

Mesleğimizin geleceği ve üyelerimizin de zarar görmemesi açısından son derece önem arz eden bu konu hakkında bilgi edinilmesini ve daha dikkatli olunması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Aslıhan ÇELEBİ                                                        Orhan KATTAŞ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                    Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı                                          Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KESKİN                                                         Taşkın DALAY
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                  İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı                                          Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Söz konusu yazının tamamını okumak için tıklayınız.