2016/9352 Mardin Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırları ile İşletme İznine İlişkin Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

0
294

3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” – 2016/9352 Mardin Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırları ile İşletme İznine İlişkin Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar  ”