Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

0
430

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;