Sigara Transiti 2017/5 Sayılı Genelge, Tek Pencere Sistemi-ÇSGB” konulu 2017/2 sayılı Genelgesi

0
610

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Sigara Transiti” konulu 2017/5 Sayılı Genelgesi,

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Tek Pencere Sistemi-ÇSGB” konulu 2017/2 sayılı Genelgesi,