Dahilde İşleme Rejimi

0
460

Telafi Edici Vergi;

Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın DİR kapsamında ithali ve işlem görmüş ürün olarak AB’ne ihracı halinde TEV çıkması durumunda düşük olan Gümrük Vergisinin uygulanmasına imkana sağlayan ve 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yazının devamını okumak için tıklayınız.