Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı

0
505

Anayasa Mahkemesinin, Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 1. Fıkrasının 1.No.lu bendinin (c) alt bendinin Gümrük Müşavirleri Yönünden Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Mersin 2. İdare Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu itiraz başvurusu yoluyla iptali talebinin oybirliği ile reddine ilişkin 18 Nisan 2017 Tarihli ve 30042 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/168, K: 2017/82 Sayılı Kararı