2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları

0
2459

Değerli Üyemiz,

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan “2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları” konulu 25.05.2017 tarih 00025239219 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Yazıda 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 07.10.2017 tarihinde Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak
adayların 03.07.2017-21.07.2017 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Yönetim Kurulu

2017 Sınav başvuru formu

2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavı