Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü 14.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup09.03.2018 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 11’e çıkarmıştır.
Bursa Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında 09.03.2018 tarihinde Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
  1. Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile erime sıcaklığının belirlenmesi, TS EN ISO 11357-3
  2. Gıdalarda Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz) Analizi HPLC-RID metodu, TS EN 12630
  3. Ham Kül Tayini, TS ISO 5984
  4. Rutubet Tayini, TS 6318/ T1
  5. Nişasta Muhtevasının Tayini – Polarimetrik Metot, TS ISO 6493
  6. Azot muhtevasının tayini ve ham protein muhtevasının hesaplanması-Kjeldahl metodu, TS EN ISO 5983-1/AC
  7. Ham selüloz muhtevası tayini- Ara filtrasyon metodu, TS EN ISO 6865
  8. Yağ muhtevasının tayini- Heksan (veya petrol eteri) ile ekstraksiyon metodu, TS EN ISO 734,
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Bursa Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyon Bilgi Notu için TIKLAYINIZ.

Bursa Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyon Sertifikası için TIKLAYINIZ.

Kaynak : https://www.gtb.gov.tr/duyurular/bursa-laboratuvar-mudurlugu-turkak-tarafindan-8-metotta-daha-akreditasyon-sertifikasi-almaya-uygun-bulunmustur