8 Haziran 2018 Tarihli ve 30445 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (İhracat: 2018/4)