6 Temmuz 2018 Tarihli ve 30470 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;