İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 10 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 28.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 10 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 17’ye çıkarmıştır.
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

  1. Kantitatif Kimyasal Lif Analizi. Bölüm 12: Akrilik, Bazı Modakrilik, Bazı Klorolifler, Bazı Elastenler ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Dimetilformamid Kullanılan Yöntem), TS EN ISO 1833-12 Avrupa Direktifi 1007/2011 Metot-8
  2. Kantitatif Kimyasal Lif Analizi. Bölüm 7: Polyamid ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit Kullanılan Yöntem), TS EN ISO 1833-7 Avrupa Direktifi 1007/2011 Metot4
  3. Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar- Asit Sayısı ve Serbest Yağ Asitliği Tayini TS EN ISO 660
  4. Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar- Kırılma İndisi Tayini TS EN ISO 6320
  5. Meyve ve Sebze suları – Titrasyon Asitliği Tayini TS EN 12147
  6. Meyve ve Sebze suları – Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini Refraktometrik Metot TS EN 12143
  7. Meyve ve Sebze suları – pH Tayini TS EN 1132
  8. Eteri Yağlar – Kırılma İndisi Tayini TS ISO 280
  9. Hacmen Alkol Tayini (Alkollü İçkiler)-Alkolyzer Cihazı Metodu, CONSLEG:2000R2870-04.12.2002 Metot B S. 12-13
  10. Hacmen Alkol Tayini (Etil Alkol)-Alkolyzer Cihazı Metodu, CONSLEG:2000R2870-04.12.2002 Metot B S. 12-13

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 41 olan akredite metot sayısını 2018 yılı Kasım ayı itibarı ile 53 metota çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 7 10 11 8 17 0 53

Kamuoyunun bilgisine sunulur.(23.11.2018)    Sertifika için tıklayınız

Kaynak : Ticaret Bakanlığı