İTHALAT VE İHRACAT İZİNLERİNİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GET-APP

İthalatçı ve ihracatçılarımız, dış ticaret işlemlerini gerçekleştirmek üzere aldığı ithalat/ihracat izinlerine ilişkin bilgileri GET-APP üzerinden görüntüleyebilir.
GET-APP uygulamasında yer alan Elektronik Belge modülü altında, ilgili firma adına çıkarılan elektronik belgeler toplu veya tekil sorgulanabilir, sonuçları excel dosyasına aktarılabilir.

GET-APP’ı herhangi bir kuruma gitmeden internet üzerinden yapacağınız bir başvuru ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Programı kullanmak isteyen kullanıcının aşağıdaki 2 koşuldan birini sağlaması yeterlidir:

1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) firmayı temsile yetkililer arasında yer almak,
2- Yükümlü Kayıt Takip  Sisteminde (YKTS) doğrudan temsilciler arasında yer almak.

1 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, MERSİS’te firma yetkilileri arasında kayıtlıdır.
 2. Firmayı yetkilileri e-devlet içindeki (www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama” üzerinden görüntülenebilir.
 3. MERSİS kaydının güncellenmesi için şu bağlantıdan faydalanılabilir (https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index).
 4. MERSİS veri tabanında, firma yetkilisi olarak kayıtlı kullanıcı adayı şu bağlantıya tıklayarak https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/Account/Create gerekli bilgileri girer.
 5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri ile MERSİS’teki firma yetkilisi bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir.
 6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri/) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.

2 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, YKTS’de firma doğrudan temsilcileri arasında kayıtlıdır.
 2. Kullanıcı adayının doğrudan temsilci olarak YKTS’de kayıtlı olup olmadığı Gümrük Müşavirinden veya Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir.
 3.  Kullanıcı adayının doğrudan temsilci olarak YKTS’ye kaydı, çalışılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdürlüğü aracılığı ile yapılabilir.
 4. YKTS’ye doğrudan temsilcinin nasıl kaydedileceği şu bağlantıda açıklanmaktadır: http://risk.gtb.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 5. YKTS’ye kaydedilen doğrudan temsilcinin, firma sahibi/ortağı/çalışanı olduğuna dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır.
 6. YKTS kaydı onaylanan temsilci, şu bağlantıya tıklayarak https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/Account/Create gerekli bilgileri girer.
 7. Kayıt sırasında girilen kullanıcı adayına ait bilgiler ile YKTS’deki temsilci bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@gtb.gov.tr adresine mail atabilirsiniz)
 8. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.
 9. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri/) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.

Detaylı bilgi için http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programina-iliskin-genelge-ve-kullanici-kilavuzu-yayimlandi bağlantısı ziyaret edilebilir.

Kaynak :Ticaret Bakanlığı