Dünya Ticaret Örgütü-Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümleri çerçevesinde, ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren  Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında, Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda “Ticaretin Kolaylaştırılması için İşbirliği ve değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş  temsilcileri, iş insanları, derneğimizi temsilen Gümrük Müşaviri Sayın Serap KARATAŞ ve Bölge Müdürlüğümüzün idare amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen  toplantıda; konu hakkında Bölge Müdürümüz Sayın Osman GÖLLÜCE tarafından yapılan açılış konuşmasında, gümrük işlemlerinde ticaretin kolaylaştırılmasını teminen, hızlı-kolay-güvenli bir gümrük oluşturmak için yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine müteakip, “Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı”nı sunulmuştur. Bilahare gündeme alınmak istenilen konulara değinilerek, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.