24 Mayıs 2019 Tarihli ve 30783 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ