Orta Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından ABD Kurutulmuş Vişne Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları hakkında bir yazı paylaşıldı.

Bilindiği üzere, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından (DoC) tarafından ülkemiz menşeli “kurutulmuş vişne” (dried tart cherries) (ABD gümrük tarife cetveline göre 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000, 2006.00.5000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 13 Mayıs 2019 tarihinde eş zamanlı olarak anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmıştı.

Bahse konu soruşturmalar kapsamında ilgili soru formları gerek Bakanlığa gerekse DoC tarafından seçilen firmalara iletilmiş olup, söz konusu firmaların soruşturmaya taraf olmadığı ve mezkur soru formlarını belirtilen tarihler içerisinde yanıtlamadığı anlaşıldı.

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü Anti-Dumping Anlaşması uyarınca soruşturmalar dâhilinde herhangi bir önlem alınabilmesi için dampingin ve/veya sübvansiyonun varlığı tek başına yeterli olmamakta, bununla beraber ABD’de mukim üreticilerin zarar görüyor olması ve söz konusu zararın Türkiye’den yapıldığı iddia edilen dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan kaynaklanıyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda, anılan soruşturmalar kapsamında Bakanlık tarafından yapılması planlanan savunmada ABD’de mukim üreticilerde herhangi bir zararın mevcut olmadığı ve/veya iddia edilen zararın ülkemizden yapılan ithalattan kaynaklı olmadığı hususları vurgulanacak.

Bu bağlamda, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından yapılacak savunmada da referans olarak kullanılması planlanan “yabancı üretici soru formu” ekte iletilmekte. Soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılabilmesini teminen söz konusu soru formunun soruşturma konusu ürün üretimi ve ihracatı yapan tüm firmalar tarafından doldurulması ve birliğe ( coskunc@oaib.org.tr ) iletilmesi gerekiyor.

İlgili yazı için tıklayınız.