11 Eylül 2019 Tarihli ve 30885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik