Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47409301 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-170.01.01

Konu :Kağıtsız İhracat Uygulaması

06.09.2019 / 47409301
DAĞITIM YERLERİNE

İhracatta dijital gümrük projesinin uygulamasına ilişkin olarak;

– Kağıt ortamında düzenlenen ihracat beyannamesine gözetim memuru tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen “Gözetim İşlemleri Ekranı” oluşturulmuştur. Bu ekranda gözetim memuru tarafından re’sen ya da muayene memurunun sevki ile “teslim alımış” ve ileri statülerdeki ihracat beyannameleri ile ilgili işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Gözetim memuru tarafından bu ekranda oluşturulan şerh/tutanak kayıtları muayene memuru tarafından ya da çıkış bildirimi onayı yapacak memur tarafından görüntülenebilmektedir. Söz konusu alanda işlem yapılması ihtiyari olup gümrük müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde bu ekranda işlem yapılabilecektir.

– Muayene/Kontrol ekranında beyananme çıktı görüntüleme butonu ile beyananmenin tüm kalemlerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

– “Vergi ve Belgeler” ekranında e-fatura beyan edilmişse, e-fatura satırı üzerine tıklandığında, faturanın orijinal görüntüsüne ulaşılabilmekte olup; e-fatura beyan edildiğinde tekraren belgenin taranmış halinin eklenmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile düzenlemelere ilişkin bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri