Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması Hk Cevap

0
42

Değerli Üyelerimiz,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 27.01.2021 tarihli 60973806 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Beyannamede fark vergiler için Gümrük Kanunu’nun 241.maddesinin uygulanması Hk.” konulu talebimiz iletilmişti,
Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gümrük Kanununun 234/6. Maddesi” konulu yazısı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması

Cevabi Yazı Gümrük Kanununun 234-6 Maddesi

Üyelere_cevabi yazı