Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler

0
66

Değerli Üyelerimiz,

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 06.04.2023 tarih, 84343881Sayılı ve “Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

SarpSinirKapisindaTasitAkisininHizlandirilmasiIcinAlinacakTedbirler

SarpSinirKapisindaTasitAkisininHizlandirilmasiIcinAlinacakTedbirler (1)