Taşıtların Geçici İhraç İzni Sorgulanması ve Başvurusu işlemi 28.06.2019 Tarihinden İtibaren Firma Yetkililerince E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacaktır.

Taşıtların Geçici İhraç İzni Sorgulanması ve Başvurusu işlemi firma yetkililerince e-devlet kapısı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden Sınır İşlemleri altında “Taşıtların Geçici İhraç İzni Sorgulanması ve Başvurusu” seçeneği seçilerek yapılabilecektir. Bakanlığımıza dilekçe ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup, geçici ihraç kapsamında yurt dışında bulunan taşıtlar için süre uzatımı ile ilgili iş ve işlemler ise Bakanlığımızca yürütülmeye devam edilecektir.

E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak olan geçici ihraç başvurusuna konu taşıtların;
1) Bakanlığımızca düzenlenmiş yetki belgelerinin birinde kayıtlı olması gerekmektedir.
2) Yurtdışına çıkış yapmalarına müteakip kayıtlı oldukları yetki belgesinden resen düşüm işlemi yapılır.
3) Beyan edilen geçici ihraç süresi içerisinde ülkemize giriş yapabilmelerine bir kez otomatik olarak U-Net otomasyon sistemi üzerinden izin verilir.
4) Giriş işleminden sonra firmalarca yetki belgesine kayıt işlemlerinin yapılması gerekmekte olup, yapılmaması halinde ise meri mevzuat hükümleri uygulanır.

E-devlet ekran görüntüleri ve açıklayıcı bilgiler için tıklayınız.

Kaynak: http://www.kugm.gov.tr