20 Ağustos 2019 Tarihli ve 30864 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ