0
262

16 Aralık 2014 tarihli ve 29207 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9) konulu yazısını okumak için tıklayınız.