Basın Bildirisi

0
439

Tüccar ve nakliyecilerimiz için Ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere gidecek Suriye mallarının transit olarak sevkine imkan tanıyoruz.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle, 2012 Temmuz ayı itibarıyla Suriye’ye açılan kapılarımızda verilmekte olan gümrük hizmetlerine bazı sınırlamalar getirilmişti.

Suriye halkının ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla insani yardım malzemeleri ile ülkemiz ihraç ürünlerinin Suriye’ye geçişinde gümrük hizmetleri verilmeye devam edilmiştir.

2015 yılından itibaren ise Ülkemiz ihracatçılarının bu ülkeye yaptıkları ihracattan alacaklarının karşılığı ithalat yapmalarına belli koşullarda izin verilmiştir. Böylelikle, ihracatçımızın savaş öncesi ve sonrası ortaya çıkan alacaklarını tahsil etmeleri sağlanmıştır.

Bugün gelinen nokta itibarıyla ise, Fırat Kalkanı Operasyonu ile temin edilen güvenlik ortamı ve Suriye’deki iç savaştan kaynaklanan tehlikelerin kontrol altına alınması sebebiyle, başta tüccarlarımız ve nakliyecilerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza yeni ticari fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda hem Suriye’de oluşan güvenli bölgede oluşan ihtiyaçların giderilmesi hem de tüccar ve nakliyecilerimizin yeni ticaret imkanlarından faydalanabilmesi amacıyla Ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere gidecek Suriye mallarının transit olarak sevkine imkan tanınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: http://www.gtb.gov.tr/duyurular/basin-bildirisi